สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรม สานเกลียวศิลป์
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ   (จากซ้าย) บัญชา สุริยบูรพกูล, วรรษกร ภิญโญสินวัฒน์
จิด-ตระ-ธานี (ธานี ชินชูศักดิ์)

H R H Princess Kalayaniwatana Khomaluang Narathivasrajnakarin had participated in the Art Exhibition in conjunction to Art.
 H R H The Princess.
 (from left) Bancha Suriyaburaphakul, Waskorn Pinyosinwat,
Jitdrathanee (Thanee Chinchusak).